วิดีโอ YouTube


การอ่านทำนองเสนาะ  อิศรญาณภาษิต  
โดย  ว่าที่ ร.ต.พิชิต   แก้วสุริวงษ์  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

 

วิดีโอ YouTube


การอ่านทำนองเสนาะ  เรื่อง  พระอภัยมณี  ตอน อุศเรนตีเมืองผลึก
โดย  ว่าที่ ร.ต.พิชิต   แก้วสุริวงษ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 9 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม โรงเรียน

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวราชการ

หน่วยงานทางการศึกษา